Bezpečnost občanů a jejich majetků není jen o policii, ale podílí se na něm i hasiči a další složky.

Důležité je, abychom ochranu cizího majetku viděli jako ochranu majetku vlastního.
Ve volebním programu jsou uvedeny naše priority z této oblasti.

Ing. Bohuslav Muras

Valentína Pechová Pokutová

Emanuel Došlík

Pavel Camfrla

Pracujeme a žijeme PRO HAVÍŘOV!Pracujeme a žijeme PRO HAVÍŘOV!