Richard Chmelík

  • sociální pracovník Armády spásy na Prevenci bezdomovectví
  • člen Komise sociální a zdravotní Rady města Havířova
  • člen Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města Havířova
  • atlet
  • držitel Ocenění města v oblasti sociální a zdravotní za obětavý přístup k rozvoji komunitního života věnovaného dětem ze sociálně slabých rodin