• referent výstavnictví
  • od roku 1998 vedoucí Výstavní síně Viléma Wünscheho
 • učitel, 36 let praxe ve školství
  • Absolvent Pedagogické fakulty v Ostravě, aprobace český jazyk a výtvarná výchova
 • předseda Klubu esperantistů v Havířově
 • člen Českého esperantského svazu
  • od roku 1969 dlouhá léta cvičenec i cvičitel v tělovýchovné jednotě Sokol Havířov
  • záliby: příroda, cestování, kultura, umění, výtvarné činnosti
  • havířovský patriot, narozený ve stejném roce jako město Havířov