Hnutí pro Havířov je seskupení občanů města Havířov s obdobným smýšlením, názory a demokratickými postoji, kterým není lhostejný osud a vývoj našeho města.

V komunální politice působíme od roku 1998 a celých dvacet let se snažíme (a úspěšně se nám to daří) prosazovat správné věci, které jsou vidět a přispívají občanům k lepšímu životu a to zejména v oblastech:

 • bezpečnost ve městě,
 • finanční stabilita hospodaření města tak, aby rozpočet byl přebytkový,
 • optimalizace nákladů města a jeho organizací,
 • revitalizace mateřských a základních škol a hřišť,
 • ozdravné pobyty pro mládež, seniory a hendikepované,
 • transparentní financování výkonnostního a rekreačního sportu v souladu se zásadami rozdělováni dotací do sportu,
 • řešení dopravní situace ve městě (nastavení světelných křižovatek, přechody),
 • zavedení a udržování senior dopravy,
 • prevence bezdomovectví, podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,
 • nákup nových přístrojů pro nemocnici,
 • preference terénní sociální služby před pobytovým

V souladu s výše uvedeným se tímto aktivně zapojujeme do členství ve výborech Zastupitelstva (finanční a kontrolní) a v odborných komisích Rady města (občanské, sportovní, školská, protidrogová a prevence kriminality, bezpečnost silničního provozu, bytová, rozvojová, atd.)