Mgr. Rudolf Šimek

  • důchodce
  • 2005-2010 zástupce ředitele Gymnázia Komenského Havířov-Město
  • středoškolský učitel, 43 let praxe ve školství
  • zastupitel města
  • člen Občanské komise Havířov-Podlesí
  • rozhodčí atletiky
  • bývalý člen Rady města Havířova
  • bývalý člen Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova
  • bývalý člen Komise sportovní
  • bývalý člen  Komise školské