1. Zdravotní a sociální oblast

Pro Havířov jsme
 • opravili všechna zdravotní střediska na území města
 • finančně podpořili nákup zdravotnických přístrojů
 • krizově řídili a spolupracovali na minimalizaci dopadů opatření souvisejících s COVID-19
 • finančně podpořili v nemocnici rekonstrukci šaten a hlavního vstupu, vznik nemocniční školky
 • zřídili terénní služby pro děti a mládež
Budeme nadále podporovat

 • havířovská zdravotnická zařízení nákupem nových přístrojů
 • zřízení Domova pro osoby se zdravotním postižením
 • fungování Senior dopravy
 • realizaci ozdravných pobytů jak mládeže, tak seniorů a hendikepovaných
 • službu Prevence bezdomovectví
 • terénní a pobytové sociální služby

2. Rozvoj školství, vzdělávání a kultury

Pro Havířov jsme
 • revitalizovali mateřské a základní školy a podpořili modernizaci jejich vybavení
 • vybudovali nová školní hřiště na ZŠ 1. Máje a ZŠ Gorkého
 • rekonstruovali tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové a ZŠ K. Světlé
 • pokračovali ve spolupráci s Dolní oblastí Vítkovice v rámci vzdělávání havířovských dětí
Budeme nadále podporovat

 • rekonstrukce a modernizace ZŠ a MŠ včetně školních hřišť
 • činnost subjektů pracujících s mládeží
 • akademii třetího věku
 • zpřístupnění kulturních domů školám a místním organizacím

3. VELKÁ TÉMATA města

Pro Havířov jsme
 • revitalizovali přednádražní prostor
 • vyměnili 139 výtahů v domech MRA
 • obnovili část veřejného osvětlení
 • výhodněji refinancovali úvěry města
Budeme nadále podporovat

 • optimalizaci dopadů energetické krize
 • realizaci energeticky úsporných opatření a využití obnovitelných zdrojů
 • projekty na efektivní třídění komunálního odpadu s cílem minimalizovat poplatky za odvoz odpadu
 • vyrovnaný rozpočet města a participativní rozpočet

4. Bezpečnost a doprava ve městě

Pro Havířov jsme
 • vybudovali jsme přes 1000 nových parkovacích míst
 • rozšířili a zkvalitnili bezpečnostní kamerový systém
 • revitalizovali přednádražní prostor a parkoviště
 • modernizovali světelné křižovatky
 • pořídili druhou mobilní služebnu Městské policie
Budeme nadále podporovat

 • udržení bezpečnosti na celém území města
 • propojení a dokončení cyklostezek
 • navýšení parkovacích ploch
 • zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce
 • racionální obchvat města Havířova

5. Rozvoj sportu ve městě

Pro Havířov jsme
 • vytvořili a schválili nový Plán rozvoje sportu ve městě a úspěšně jej plnili
 • realizovali přestavbu bývalé výpravní haly na multifunkční sportovní halu
 • finančně podpořili výstavbu unikátního Národního tréninkového centra stolního tenisu
 • finančně podpořili výstavbu tenisových hal
 • spustili a provozovali bikesharing
 • postavili nová sportoviště a dětská hřiště
 • rekonstruovali letní koupaliště Jindřich
 • převzali do správy krytý bazén na Šumbarku a rozšířili nabídku služeb i provozní dobu
Budeme nadále podporovat

 • projekty Sport do škol a Pohybová výchova
 • výstavbu a opravy dalších sportovišť s využitím dotačních titulů, zejména halu s druhou ledovou plochou
 • činnost sportovních subjektů pracujících s mládeží
 • různé formy sportování občanů všech věkových kategorií
 • provoz sportovišť včetně těch nových – mobilní ledové kluziště, hokejbalové hřiště, beachvolejbalové kurty, parkourové hřiště, pumptrackovou dráhu, bowling, lyžařské trenažéry