• terénní pečovatelka v sociálních službách
    • aktuálně v Sociálních službách města Havířova
    • v letech 2016-2018 v Domově seniorů Havířov