Nechceme aby občané Havířova jezdili za službami do okolních měst a obcí.

Druhé největší město v kraji vám může nabídnout kompletní služby.


Mgr. Šárka Suchánková

Ing. Ivo Tarkowski

Richard Zelina

Ing. Radslav Masný

Roman Skácel

Jiří Ries

Filip Příborský

David Kožušník

Alena Petrášová

Bc. Richard Chmelík

Pracujeme a žijeme PRO HAVÍŘOV!Pracujeme a žijeme PRO HAVÍŘOV!