Vytvořit pracovní místo je nesnadný úkol. A ještě těžší je jej udržet.

Proto otázce zaměstnanosti věnujeme patřičnou pozornost. 

Důkazem reportáž televize Polar v pořadu Chytrý region.Ing. Ivo Tarkowski

Richard Zelina

Ing. Radslav Masný

Filip Příborský

David Kožušník

Pracujeme a žijeme PRO HAVÍŘOV!Pracujeme a žijeme PRO HAVÍŘOV!