Pro Havířov jsme
  • opravili všechna zdravotní střediska na území města
  • finančně podpořili nákup zdravotnických přístrojů
  • krizově řídili a spolupracovali na minimalizaci dopadů opatření souvisejících s COVID-19
  • finančně podpořili v nemocnici rekonstrukci šaten a hlavního vstupu, vznik nemocniční školky
  • zřídili terénní služby pro děti a mládež
Ve volebním programu jsou uvedeny naše priority z této oblasti pro další období.
Naši kandidáti ze zdravotnictví.

František Pokorný
MUDr. František Pokorný
Yvona Orbanová
Yvona Orbanová
Kateřina Chlebiková
Kateřina Chlebiková

Naši kandidáti ze sociální oblasti.

Richard Chmelík
Richard Chmelík
Martina Gerbocová
Martina Gerbocová
Alena Petrášová
Alena Petrášová

Pracujeme a žijeme PRO HAVÍŘOV!